Dataran rendah pada peta disimbolkan dengan warna

Dataran rendah pada peta disimbolkan dengan warna…
a.hijau
b.coklat
c.kuning
d.biru

dataran rendah pada peta simbolnya adalah warna hijau.
biru untuk laut
kuning atau coklat untuk dataran tinggi