Besar sudut ABC adalah…

Besar sudut ABC adalah…

Besar sudut ABC adalah 38⁰. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180⁰. Atau dapat juga menggunakan rumus: jumlah dua sudut dalam segitiga sama dengan pelurus sudut lain pada segitiga tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat disimak di pembahasan

 

Pembahasan

 

Diketahui

  • ∠CAB = x + 12⁰
  • ∠ABC = 3x – 7⁰
  • ∠ACD = 65⁰

 

Ditanyakan

Besar ∠ABC = … ?

 

Jawab

∠ACB + ∠ACD = 180⁰ ⇒ sudut lurus

∠ACB + 65⁰ = 180⁰

∠ACB = 180⁰ – 65⁰

∠ACB = 115⁰

Perhatikan segitiga ABC, jumlah sudutnya adalah 180⁰, maka

∠ABC + ∠CAB + ∠ACB = 180⁰

3x – 7⁰ + x + 12⁰ + 115⁰= 180⁰

3x + x – 7⁰ + 12⁰ + 115⁰ = 180⁰

4x + 120⁰ = 180⁰

4x = 180⁰ – 120⁰

4x = 60⁰

x = 

x = 15⁰

Jadi besar sudut ABC adalah

= 3x – 7⁰

= 3(15⁰) – 7⁰

= 45⁰ – 7⁰

38⁰

 

Jawaban B

 

 

Cara lain

Jumlah dua sudut dalam segitiga sama dengan pelurus sudut lain dalam segitiga tersebut

∠ACD adalah pelurus dari ∠ACB, maka

∠ABC + ∠CAB = ∠ACD

3x – 7⁰ + x + 12⁰ = 65⁰

4x + 5⁰ = 65⁰

4x = 65⁰ – 5⁰

4x = 60⁰

x = 

x = 15⁰

Jadi besar sudut ABC adalah

= 3x – 7⁰

= 3(15⁰) – 7⁰

= 45⁰ – 7⁰

38⁰