Aliran lukisan yang mengambil objek keindahan alam adalah

Aliran lukisan yang mengambil objek keindahanalam adalah …
A. Ekspresionisme
B. Romansa
C. Naturalisme
D. Realisme​

Jawaban:

C.Naturalisme