Verb 3 dari read apa?

Verb 3 dari read apa?

verb bentuk ketiga dari read adalah read.